மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட்

 • அதிக உயிர் கிடைக்கும் தன்மை கொண்ட மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  அதிக உயிர் கிடைக்கும் தன்மை கொண்ட மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் என்பது மீன் கொலாஜன் பெப்டைட்டின் குறைந்த மூலக்கூறு எடை மூன்று அமினோ அமிலங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது.மீன் கொலாஜன் டிரிப்டைட்டின் மூலக்கூறு எடை 280 டால்டன் வரை சிறியதாக இருக்கலாம்.தோல் ஆரோக்கிய செயல்பாட்டிற்கு மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படும் மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட்டின் 15% தூய்மையை நாம் தயாரித்து வழங்க முடியும்.

 • தோல் ஆரோக்கிய உணவுகளுக்கான மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  தோல் ஆரோக்கிய உணவுகளுக்கான மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் என்பது மீன் கொலாஜன் பெப்டைட்டின் மிகச்சிறிய கட்டமைப்பு அலகு ஆகும்.

  கொலாஜனின் மிகச்சிறிய கட்டமைப்பு அலகு மற்றும் செயல்பாட்டு அலகு கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் (கொலாஜன் டிரிப்ப்டைட், "CTP" என குறிப்பிடப்படுகிறது) மற்றும் அதன் மூலக்கூறு எடை 280D ஆகும்.மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைடு 3 அமினோ அமிலங்களால் ஆனது, மீன் கொலாஜன் டிரிப்டைடு மேக்ரோமாலிகுலர் கொலாஜனிலிருந்து வேறுபட்டது மற்றும் குடலால் நேரடியாக உறிஞ்சப்படுகிறது.

 • 280 டால்டன் மெகாவாட் கொண்ட மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  280 டால்டன் மெகாவாட் கொண்ட மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் (CTP) என்பது "கிளைசின் (ஜி)-புரோலின் (பி)-எக்ஸ் (பிற அமினோ அமிலங்கள்)" என்ற மூன்று அமினோ அமிலங்களால் ஆன ஒரு வரிசையாகும்.மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் என்பது கொலாஜனை உயிரியல் ரீதியாக செயல்பட வைக்கும் மிகச்சிறிய அலகு ஆகும்.அதன் கட்டமைப்பை GLY-XY என எளிமையாக வெளிப்படுத்தலாம், மேலும் அதன் மூலக்கூறு எடை 280 டால்டன் ஆகும்.மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் தோல் ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு பிரீமியம் மூலப்பொருள் ஆகும்.

 • தோல் ஆரோக்கியத்திற்கான கடல் மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  தோல் ஆரோக்கியத்திற்கான கடல் மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் CTP

  கடல் மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைடு என்பது மூன்று குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட குறைந்த மூலக்கூறு எடை கொலாஜன் பெப்டைட் ஆகும்: கிளைசின், புரோலின் (அல்லது ஹைட்ராக்ஸிப்ரோலின்) மற்றும் மற்றொரு அமினோ அமிலம்.கடல் மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் குறைந்த மூலக்கூறு எடை சுமார் 280 டால்டன்.இது மனித உடலால் விரைவாக ஜீரணிக்கப்படுகிறது மற்றும் உறிஞ்சப்படுகிறது.

 • மீன் கொலாஜனின் ஆதாரம் மருந்து எச்சங்கள் மற்றும் பிற ஆபத்துகள் இல்லாமல் பாதுகாப்பானது

  மீன் கொலாஜனின் ஆதாரம் மருந்து எச்சங்கள் மற்றும் பிற ஆபத்துகள் இல்லாமல் பாதுகாப்பானது

  மீன் தோலில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் கொலாஜன் முக்கியமாக ஆழ்கடல் மீன்களின் தோலாகும், இது உலகில் அதிகம் அறுவடை செய்யப்படும் மீன்களில் ஒன்றாகும்.பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள பெண்களிடையே ஆழ்கடல் காட் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது, ஏனெனில் இது விலங்கு நோய் மற்றும் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் வளர்க்கப்பட்ட மருந்துகளின் எச்சம் ஆகியவற்றிற்கு ஆபத்து இல்லை.நமது ஹைட்ரோலைஸ் செய்யப்பட்ட கடல் கொலாஜன் பவுடர் சுமார் 1000 டால்டன்களின் மூலக்கூறு எடையைக் கொண்டுள்ளது.அதன் குறைந்த மூலக்கூறு எடை காரணமாக, நமது ஹைட்ரோலைஸ் செய்யப்பட்ட கொலாஜன் பவுடர் தண்ணீரில் உடனடியாக கரைந்து, மனித உடலால் விரைவாக ஜீரணிக்கப்படும்.சுருக்கம் மற்றும் வயதானது அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.

 • ஆழ்கடலில் இருந்து தோல் பாதுகாப்பு மீன் கொலாஜன் டிரிப்டைட்

  ஆழ்கடலில் இருந்து தோல் பாதுகாப்பு மீன் கொலாஜன் டிரிப்டைட்

  மீன் கொலாஜன் பெப்டைட் ஆழ்கடல் காட் தோலில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது, இது சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, விலங்கு நோய்கள் மற்றும் வளர்க்கப்படும் மருந்துகளின் எச்சங்கள் இல்லாதது.மீன் கொலாஜன் டிரிபெப்டைட் என்பது கொலாஜனை உயிரியல் செயல்பாடு கொண்டதாக மாற்றும் சிறிய அலகு ஆகும், மூலக்கூறு எடை 280 டால்டனை எட்டும், மனித உடலால் விரைவாக உறிஞ்சப்படும்.மேலும் இது முக்கிய கூறுகளின் தோல் மற்றும் தசை நெகிழ்ச்சித்தன்மையை பராமரிப்பதால்.இதன் தயாரிப்புகள் பெண்களிடையே மிகவும் பிரபலமாகி வருகின்றன.